Ana Sayfa | Bilgi Edinme | Duyurular| YBS| Web Mail | S.S.S | Site Haritasi | Iletisim
Hizmetlerimiz
Hizmet Standartlarımız
Özürlü Evde Bakım Hizmetleri
Kuruluşlarımız
Özel Kuruluşlar
Projelerimiz
Bağış & Bağışçılarımız
Basında BİZ
İnceleme Araştırmalarımız & Eğitim
İstatistikler
Mevzuat
Bilgi Edinme
SSS
Yöneticilerimiz
İl Müdürlüğümüz
 
Çocuk Evleri


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi


İlimizde Çocuk Evleri Tarihçesi Ve Gelişimi: 

İlimizde çocuk evi hizmeti ilk olarak 18.04.2006 tarihinde Karşıyaka Çocuk Yuvası'na bağlı olarak hizmet vermeye başlamış, verilen hizmetin çocukların psiko-sosyal gelişimlerine olumlu katkılarının hissedilir derecede olması nedeniyle çocuk evi sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalara hız verilmiştir. Bu nedenle Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi 01.02.2009 tarihinde oluşturulmuş ve daha önce ilimizdeki 2 yetiştirme yurdu ve 3 çocuk yuvasına bağlı olarak faaliyetini sürdüren 24 çocuk evinde 144 çocuğun kayıtları kuruluşlardan alınarak çocuk evleri koordinasyon merkezinin kayıtlarına geçirilmiştir. 

31.07.2012 tarihi itibariyle Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezimize bağlı 35 çocuk evimiz bulunmakta olup fiili olarak 200 çocuğun bakımı sürdürülmektedir. Çocuk Evi hizmetinden yararlanmakta iken yapılan değerlendirmeler sonucunda 246 çocuğumuz alternatif hizmetlerden yararlandırılmıştır.


Alternatif hizmetler dâhilinde;

50 çocuğumuz Eve Dönüş Projesi kapsamında Sosyal Yardım Hizmetinden yararlandırılmış

58 çocuğumuz korunma kararları kaldırılarak ailelerine kavuşturulmuş,

45 çocuğumuz koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmış,

22 çocuğumuz il içi nakil,

42 çocuğumuz il dışı nakil,

12 çocuğumuz Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO),

17 çocuğumuz da MEB Pansiyon hizmetinden yararlandırılmıştır.


İlimiz Çocuk Evlerinde Koruma Ve Bakım Altında Olan Çocuklarla İlgili Gözlemler:


Kuruluş bakımından çocuk evine nakli gerçekleştirilen çocukların;

 • Ders başarı düzeylerinin yuva ve yurtlara göre yükseldiği,
 • Öz bakımlarının ve özgüvenlerinin daha fazla geliştiği,
 • Paylaşımlarının arttığı,
 • Arkadaş ilişkilerinde yaşadıkları agresif tutumların yerine daha kabul edilebilir davranışlar geliştirdikleri,
 • Toplumsal kuralları uyma yönünde daha fazla çaba sarf ettikleri,
 • Çocukların bağımsız olarak iş yapma becerilerinin daha fazla geliştiği ve kendine güvenlerinin, sorun çözme becerilerinin arttığı, kendi hedeflerini belirlebildikleri,
 • Kuruluş bakımına göre ev sisteminde birebir ilişkilerin daha yoğun yaşanması ve çocukların birbirlerine karşı kontrollerinin daha fazla olması nedeniyle olumsuz davranışlara daha az yöneldikleri,
 • Kuruluş ortamına göre ev ortamında çocuklara model olmanın (anne, baba, abla, ağabey modeli) daha etkin olduğu,
 • Kuruluş ortamına göre; ev ortamında çocuğa yönelik gözlemlerin artığı, birebir iletişim ve etkileşimin fazla olduğu, bunun sonucunda çocuğun psiko-sosyal sorunlarının tespiti ile değerlendirilmesinin daha hızlı olduğu,
 • Çocuğun psiko-sosyal sorunlarının çözümüne ilişkin gerekli müdahale yöntemlerinin uygulanması için ekip çalışmasının arttığı,   
 • Çocukların evin işleyişine (alışveriş, temizlik, yemek yapma, evin tertip düzeni, vb.) katkı sağlamaları nedeniyle kendilerine güvenlerinin geliştiği, ileriki yaşantılarına hazırlanma yönünde daha fazla çaba sarf ettikleri,
 • Çocuklarda aile olma kavramının geliştirdiği,
 • Kuruluşlarda yaşanan izinsiz ayrılma davranışlarının çocuk evlerinde yaşanmadığı, kuruluşlardan gelen çocuklarımızın kısa sürede evin işleyişine uyum sağladıkları gözlenmiştir.


Yapılan değerlendirmeler; çocuk evleri alanında çalışan meslek elemanları ve bakım elemanlarının gözlemleri olup; eve dönüş çalışmaları çerçevesinde çocuk evinden ailelerine dönme ihtimali olan çocukların ailelerine daha kolay uyum sağlayacakları ve reşit olmalarıyla birlikte kendi ihtiyaçlarını yardımsız olarak karşılayabilme becerilerinin gelişmesi nedeniyle hayatta başarılı olma şanslarının daha fazla olacağı ön görülmektedir.

kamu ihale kurumu
shcek
izmir valiliği
alo 183
alo 150
resmi gazete
© Copyright 2010 İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ziyaretçi Sayısı : 227741 Netport' un hediyesidir.
yayınlarımız tanıtım filmleri