Ana Sayfa | Bilgi Edinme | Duyurular| YBS| Web Mail | S.S.S | Site Haritasi | Iletisim
Hizmetlerimiz
Hizmet Standartlarımız
Özürlü Evde Bakım Hizmetleri
Kuruluşlarımız
Özel Kuruluşlar
Projelerimiz
Bağış & Bağışçılarımız
Basında BİZ
İnceleme Araştırmalarımız & Eğitim
İstatistikler
Mevzuat
Bilgi Edinme
SSS
Yöneticilerimiz
İl Müdürlüğümüz
 
Umut Evleri


UMUT EVİ PROJESİ


           Genel Müdürlüğümüz tarafından, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan özürlü bireylerin ev ve aile ortamında yaşama deneyimi edinmeleri amacıyla "Umut Evi Projesi hazırlanmış olup; Ankara ve İzmir illerinde pilot uygulama olarak gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

           6 engelli çocuğumuz 31.12.2008 tarihinde ‘Umut Çocuk Evi'nde yaşamaya başlamışlardır. Bu projeyle, engelli çocuklarımızın toplumla iç içe yaşamlarını sürdürmesi, komşuluk ilişkilerini yaşamaları ve toplum yaşamına aktif katılımlarını sağlanması amaçlanmaktadır.

KONU

Projenin konusu; Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakılmakta olan özürlülerimizden durumu uygun olanların kuruluşların ek ünitesi konumunda olacak "Umut Evi" olarak isimlendirilen evlerde bakımlarının sağlanmasıdır.
 
AMAÇ

Projenin amacı; özürlülerimizin toplum yaşamına aktif katılımlarının sağlanarak, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerimizden yararlandırılmasıdır.

GEREKÇE


Ailesi yanında bakımı mümkün olmayan özürlülerimize sürekli bakım hizmetlerinin sunulduğu Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerimizde toplu yaşamın getirdiği olumsuzluklar olabilmektedir. Bu olumsuzlukların en önemlisi çok sayıda özürlünün bir arada bulunmasından dolayı toplumsal hayata katılımda zorluk yaşanmasıdır. Bu nedenlerle özürlülerimizin küçük gruplar hâlinde bir apartman dairesinde veya müstakil bir evde diğer komşuları ile birlikte yaşamalarını sürdürmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

UYGULAMA AŞAMALARI


a) Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yakın yerleşim yerlerinde tercihan bir müstakil ev veya bulunamaması hâlinde bir apartman dairesi, kiralanır ya da tahsis edilir. (Bu apartman daireleri ve müstakil evler, bu projede, bundan sonra "Umut Evi" olarak adlandırılacaktır.)

b) Umut evinde; asgari 6, azami 12 özürlünün kalabilmesine yönelik düzenleme ve tefriş yapılır.

c) Umut evinin Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüklerine bağlı ek ünite olarak hizmete açılması için Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığından talepte bulunulur.

d) Kuruluşlarımızda kalan özürlülerimizden öncelikle özel eğitim merkezlerine devam edenler ile bir işte çalışmakta olanlar umut evine kabul edilir.

e) Ailesi yanında bakımı mümkün olmayıp geçici veya sürekli olarak kurum bakımına alınması gereken, ancak özel durumları nedeniyle toplum bakım hizmetinin verildiği kuruluş ortamında kalmasında sakınca görülen özürlünün olması hâlinde; söz konusu özürlü, acil valilik onayı ile kuruluşa kayıt edilerek umut evinde bakılır.

f) Özürlüler yaş, cinsiyet ve özür durumları dikkate alınarak farklı gruplar hâlinde umut evine yerleştirilir.

g) Umut evine yerleştirilmesi planlanan özürlülerin yeni yaşam koşullarına hazırlanması için ön çalışmalar yapılır.

h) Umut evinin bulunduğu yerleşim yerindeki komşular ve ihtiyaç görülen esnaf ile proje hakkında bilgilendirme ve destek sağlamaya yönelik çalışma yapılır.

i) Umut evine yerleştirilecek her özürlü için bir yaşam planı hazırlanır. Bu yaşam planında, özürlünün sağlık ihtiyaçları, sosyal riskleri, varsa kullandığı ilaçlar gibi durumlar ayrıntılı olarak belirlenir.

j) Umut evinde de Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde istihdam edilen bakıcı personel standardına uygun sayıda bakıcı personel görevlendirilir. Bakıcı personel, bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki çalışma usul ve esasları dâhilinde görev yapar.

k) Umut evinin gözetim ve denetimi, bakım ve rehabilitasyon merkezi müdürlüklerince, idarî veya meslekî personel görevlendirilerek yapılır.

l) Umut evinin, ek ünite olarak bağlı oldukları bakım ve rehabilitasyon merkezi müdürlüklerinin ayrılmaz bir parçası oldukları kabul edilerek her türlü ihtiyaçları ve giderleri

bakım ve rehabilitasyon merkezi müdürlüklerince karşılanır.

m) Umut evinin işleyişi hakkında çalışma esasları, "çocuk evlerinin" işleyiş mevzuatı da dikkate alınarak il müdürlüğünce hazırlanır. Belirlenen çalışma esasları Valilik Makamının onayı ile yürürlüğe konur.

n) Yeterli ve ilgili sivil toplum kuruluşu bulunması hâlinde, umut evi hizmetlerinin etkin sunumu amacıyla, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılır.
 
PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Projenin başlangıcında ve izleyen 6 ayda bir durum değerlendirme raporu hazırlanır.

Raporda:

  • Özürlü bireylerin umut evine gelmelerinden sonra durumlarında görülen değişme ve gelişmeler,
  • Umut evinin işletilmesinde yaşanan sorunlar ve bunlarla ilgili bulunan çözüm yollarının neler olduğu,
  • Projenin yaygınlaştırılması açısından Proje'de görev alan yönetici ve meslek elemanlarının görüş ve önerilerine yer verilir.

Durum değerlendirme raporu il müdürüne sunulur. İl müdürünün belirleyeceği tarihte bu rapor hakkında ilgili personelin katılımıyla toplantı yapılır.

Bu toplantıya ilişkin rapor, Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

BEKLENEN FAYDA

Bu projeden; özürlülerimizin yaşayacakları apartmanda veya mahallede, çevrelerindeki kişi ve aileler ile daha etkin iletişim kurmaları, bağımsız olarak yaşamlarını sürdürme konusunda öz güvenlerinin artması ve kendilerini toplumun bir parçası olarak hissetmeleri hususlarında fayda sağlanması öngörülmektedir.

NİHAİ HEDEF

Bu proje ile umut evinde sosyal hayata, iş ve meslek hayatına uyumu sağlanan özürlülerin kendi kendilerine yetebilmelerini müteakiben bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaştırıldığına kanaat getirilen özürlerin bağımsız olarak yaşamlarını sürdürecekleri "Bağımsız Yaşam Evleri"nin uygulamaya geçirilmesi, bu projenin devamı niteliğinde nihai olarak hedeflenmektedir.


Genel Değerlendirme Raporu için tıklayınız.


kamu ihale kurumu
shcek
izmir valiliği
alo 183
alo 150
resmi gazete
© Copyright 2010 İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ziyaretçi Sayısı : 229364 Netport' un hediyesidir.
yayınlarımız tanıtım filmleri