Ana Sayfa | Bilgi Edinme | Duyurular| YBS| Web Mail | S.S.S | Site Haritasi | Iletisim
Hizmetlerimiz
Hizmet Standartlarımız
Özürlü Evde Bakım Hizmetleri
Kuruluşlarımız
Özel Kuruluşlar
Projelerimiz
Bağış & Bağışçılarımız
Basında BİZ
İnceleme Araştırmalarımız & Eğitim
İstatistikler
Mevzuat
Bilgi Edinme
SSS
Yöneticilerimiz
İl Müdürlüğümüz
 
Çocuk Hizmetleri


A-ÇOCUK VE GENÇLİK HİZMETLERİ                           

Korunmaya Muhtaç Çocuk Hizmetleri 

Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; anne veya babasız, anne veya babası belli olmayan, ebeveynleri tarafından terk edilen, anne ve babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen, suç mağduru veya suça bulaşmış çocuklara götürülen hizmetlerdir.

Çocuk yuvalarımızda, yetiştirme yurdumuzda ve rehabilitasyon merkezlerimizde, çocuk evlerimizde ve koruyucu ailelerde toplam 673 çocuğumuz korunma altındadır.

0-12 yaş Çocuk Yuvaları
:

0-12 yaş arası korunmaya muhtaç çocukların, bedensel, eğitsel, psiko-sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

İlimizde 0-6 yaş grubuna hizmet veren, Karşıyaka Çocuk Yuvası Müdürlüğü, 7-12 yaş grubuna hizmet veren Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Çocuk Yuvası Müdürlüğü bulunmaktadır.

13-18 yaş Yetiştirme Yurdu

13-18 yaş ve 18 yaşın üzerinde korunma kararının devamını gerektiren koşulları taşıyan korunmaya muhtaç çocukları; Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, demokrasi bilincine sahip, insan haklarına saygılı, çağdaş, beden, ruh ve duygusal gelişimleri sağlıklı, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek, korumak, bir iş veya meslek sahibi yapmakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

İlimizde 13-18 ve 18+ yaş kız çocuk/gençlere hizmet veren Buca Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü bulunmaktadır.


     Evlat edinme hizmetleri  

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (b) bendinde belirtilen Korunmaya Muhtaç Çocuk statüsünde olup, kuruluşlara alınmış veya alınmak üzere sırada bekleyen veli veya vasisi tarafından evlat edindirilmesi için rıza verilen ya da anne babanın velayeti nez edilen veya terk edilmiş olan çocukların; İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne evlat edinmek üzere başvuran ve yapılan sosyal inceleme sonucunda evlat edindirilmesi uygun bulunan ailelerin yanına yerleştirilerek, hukuki bağın ve anne/baba ilişkisinin kurulmasıdır.


Kimler evlat edinmek üzere başvurabilir?


 • En az 5 yıldan beri evli olan veya yirmi dokuz yaşını doldurmuş bulunan, evli ya da bekâr, çocuklu ya da çocuksuz kişiler,
 • Psikolojik ve bulaşıcı rahatsızlığı bulunmayan,
 • Evlat edinenin çocuğun bakım ve eğitimini sağlayabilecek yeterli gelir düzeyine, sosyal güvenlik hakkına, uygun çevre ve yaşam koşullarına sahip olan,,
 • Evlat edinenin çocuğun sosyo-kültürel gelişimini sağlayabilecek kültürel özelliklerde ve en az  ilkokul mezunu olan,
 • Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan sabıkasının bulunmayan kişiler evlat edinmek üzere ikamet ettikleri İlin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurabilirler.


Evlat edinmek üzere İl Müdürlüklerine başvuran kişilere evlat edinme hizmetinin esasları, işleyişi ve yükümlülükleri hakkında aileye bilgi verilerek ilk görüşme yapılır.

İlk görüşme formu doldurulur ve müracaatçıdan aşağıdaki belgeler istenir:

 • İkişer adet vesikalık fotoğraf,
 • T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
 •  İş ve gelir durumunu gösteren belge,
 • Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin belge,
 • Sağlık Kurulu Raporu.

Belgeler tamamlandıktan sonra sosyal çalışmacı tarafından, ailenin sosyal incelemesi yapılır. Başvurusunun uygun bulunması halinde kişi/aileye yazılı olarak kaçıncı sırada olduğu ve tahmini bekleme süresi bildirilir. (0-3 yaş kız çocukta ortalama bekleme süresi 3-5 yıl, 0-3 erkek çocukta ise ortalama bekleme süresi 2-4 yıl arasındadır.)

Ailelerin başvurularının uygun bulunmaması halinde, aileye kabul edilmeme gerekçesi yazılı olarak bildirilir.
Koruyucu Aile Hizmetleri                                                                                                                

İl Müdürlüğümüz denetiminde kısa veya uzun süreli, bedelli veya bedelsiz olarak çocuk bakımını üstlenen, çocuğun aile ortamında yaşamını sağlayan öz, anne-baba yerini tutabilecek aileler veya kişileri kapsayan hizmettir. Kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında bulunan çocuklar Koruyucu Aile Komisyonunca uygun görülen Koruyucu Aile yanına yerleştirilir.

2010 yılında, 199 koruyucu aile yanına 223 çocuk yerleştirilmiştir. Koruyucu ailede, sayısal olarak, Müdürlüğümüz Türkiye'de 1. Sırada bulunmaktadır.

Kimler Koruyucu Aile Olmak İçin Başvurabilir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,
 • Türkiye'de sürekli ikamet edenler,
 • En az ilkokul mezunu olanlar,
 • 25-50 yaş arasındaki kişiler,
 • Evli iseler eşleriyle birlikte, koruyucu aile olmak üzere ikamet ettikleri İlin  İl Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvurabilirler.
 • Koruyucu aile olmak üzere İl Müdürlüklerine başvuran kişilere koruyucu aile hizmetinin esasları ve işleyişi ile koruyucu aileye yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilerek ilk görüşme yapılır.


İlk görüşme formu doldurulur ve müracaatçının yazılı başvurusu alınarak,

 • Bir adet vesikalık fotoğraf,
 • T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
 • Evliler için evlenme cüzdanı örneği,
 • İş ve gelir durumunu gösteren belge,
 • Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
 • Koruyucu aile olacak kişilerin çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir rapor istenir.

Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir.

Aile ile birlikte yaşayan kişilerin bulunması halinde, bu kişilerden de adli sicil kaydı ve ruhsal rahatsızlığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair rapor istenir.

Çocuk ve Gençlik Merkezleri Hizmetleri                                                                                      

Eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve bu gibi nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Müdürlüğümüze bağlı 2 gündüzlü, 1 yatılı Çocuk ve Gençlik Merkezi faaliyetlerini sürdürmektedir.

 • Necdet Alpar Çocuk ve Gençlik Merkezi: Eşrefpaşa, İzmir
 • Karşıyaka Çocuk ve Gençlik Merkezi: Karşıyaka, İzmir
 • Alsancak Çocuk ve Gençlik Merkezi (yatılı) : Alsancak, İzmir

Suça Sürüklenen/Suç Mağduru Çocuklar İçin Açılan Kuruluşlar

"Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi":
Suça sürüklenmiş çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü kız ve erkek çocuklara yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

"Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi";
Duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uğramış çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma ve/veya davranış bozukluklarını giderme amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü kız ve erkek çocuklara yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Müdürlüğümüze bağlı 2 adet Koruma, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır:

 • Bakım Ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi: 7-18 yaş kız çocuklarına hizmet vermektedir. 24 kapasitelidir.   
 • Koruma Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi: 7-18 yaş erkek çocuklarına hizmet vermektedir. 20 kapasitelidir.


İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi


İlimizde Çocuk Evleri Tarihçesi Ve Gelişimi: 

İlimizde çocuk evi hizmeti ilk olarak 18.04.2006 tarihinde Karşıyaka Çocuk Yuvası'na bağlı olarak hizmet vermeye başlamış, verilen hizmetin çocukların psiko-sosyal gelişimlerine olumlu katkılarının hissedilir derecede olması nedeniyle çocuk evi sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalara hız verilmiştir. Bu nedenle Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi 01.02.2009 tarihinde oluşturulmuş ve daha önce ilimizdeki 2 yetiştirme yurdu ve 3 çocuk yuvasına bağlı olarak faaliyetini sürdüren 24 çocuk evinde 144 çocuğun kayıtları kuruluşlardan alınarak çocuk evleri koordinasyon merkezinin kayıtlarına geçirilmiştir.


16.05.2011 tarihi itibariyle ilimizde çocuk evi sayısı 30, fiili olarak bakımı sürdürülen çocuk sayısı 175'e ulaşmıştır. Bununla birlikte çocuk evlerinde bakımları sürdürülen çocuklardan 187çocuk çeşitli alternatif hizmetlere (Eve Dönüş Projesi çerçevesinde ANY Hizmeti, Aileye teslim, Koruyucu Aile, İl içi ,İl Dışı Nakil, YİBO, Pansiyon) yönlendirilerek yuva ve yurtlardan 187 çocuk daha alınarak çocuk evlerinde bakılmaya başlanmıştır.
İlimiz Çocuk Evlerinde Koruma Ve Bakım Altında Olan Çocuklarla İlgili Gözlemler


Kuruluş bakımından çocuk evine nakli gerçekleştirilen çocukların;

 • Ders başarı düzeylerinin yuva ve yurtlara göre yükseldiği,
 • Öz bakımlarının ve özgüvenlerinin daha fazla geliştiği,
 • Paylaşımlarının arttığı,
 • Arkadaş ilişkilerinde yaşadıkları agresif tutumların yerine daha kabul edilebilir davranışlar geliştirdikleri,
 • Toplumsal kuralları uyma yönünde daha fazla çaba sarf ettikleri,
 • Çocukların bağımsız olarak iş yapma becerilerinin daha fazla geliştiği ve kendine güvenlerinin arttığı,
 • Sorun çözme becerilerinin arttığı, kendi hedeflerini belirleyebildikleri,
 • Kuruluş bakımına göre ev sisteminde birebir ilişkilerin daha yoğun yaşanması ve çocukların birbirlerine karşı kontrollerinin daha fazla olması nedeniyle olumsuz davranışlara daha az yöneldikleri,
 • Kuruluş ortamına göre ev ortamında çocuklara model olmanın (anne, baba, abla, ağabey modeli) daha etkin olduğu,
 • Kuruluş ortamına göre; ev ortamında çocuğa yönelik gözlemlerin artığı, birebir iletişim ve etkileşimin fazla olduğu, bunun sonucunda çocuğun psiko-sosyal sorunlarının tespiti ile değerlendirilmesinin daha hızlı olduğu,
 • Çocuğun psiko-sosyal sorunlarının çözümüne ilişkin gerekli müdahale yöntemlerinin uygulanması için ekip çalışmasının artığı,   
 • Çocukların evin işleyişine (alışveriş, temizlik, yemek yapma, evin tertip düzeni, vb.) katkı sağlamaları nedeniyle kendilerine güvenlerinin geliştiği, ileriki yaşantılarına hazırlanma yönünde daha fazla çaba sarf ettikleri,
 • Çocuklarda aile olma kavramının geliştirdiği,
 • Kuruluşlarda yaşanan izinsiz ayrılma davranışlarının çocuk evlerinde yaşanmadığı, kuruluşlardan gelen çocuklarımızın kısa sürede evin işleyişine uyum sağladıkları gözlenmiştir.


Yapılan değerlendirmeler; çocuk evleri alanında çalışan meslek elemanları ve bakım elemanlarının gözlemleri olup; eve dönüş çalışmaları çerçevesinde çocuk evinden ailelerine dönme ihtimali olan çocukların ailelerine daha kolay uyum sağlayacakları ve reşit olmalarıyla birlikte kendi ihtiyaçlarını yardımsız olarak karşılayabilme becerilerinin gelişmesi nedeniyle hayatta başarılı olma şanslarının daha fazla olacağı ön görülmektedir.

 
Son Güncelenme Tarihi :  16.05.2011

kamu ihale kurumu
shcek
izmir valiliği
alo 183
alo 150
resmi gazete
© Copyright 2010 İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ziyaretçi Sayısı : 228310 Netport' un hediyesidir.
yayınlarımız tanıtım filmleri