Ana Sayfa | Bilgi Edinme | Duyurular| YBS| Web Mail | S.S.S | Site Haritasi | Iletisim
Hizmetlerimiz
Hizmet Standartlarımız
Özürlü Evde Bakım Hizmetleri
Kuruluşlarımız
Özel Kuruluşlar
Projelerimiz
Bağış & Bağışçılarımız
Basında BİZ
İnceleme Araştırmalarımız & Eğitim
İstatistikler
Mevzuat
Bilgi Edinme
SSS
Yöneticilerimiz
İl Müdürlüğümüz
 
Engelli Evde Bakım Hizmetleri


İkametgahında (Evde) Bakım Hizmeti

Hizmet standartlarında engelli bakım hizmetleri ilk başvuru için istenen  belgeler ( T.C Kimlik Numarası beyanı, engelli sağlık kurulu raporu, bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler, İki adet vesikalık fotoğraf, varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti, engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,ilgili formlar( bakım hizmetleri talep formu, gelir beyan belgesi doldurulacak ,başvuru dilekçesi) hazırlanarak başvuru müracaatçılar tarafından Kaymakamlıkların bünyelerinde oluşturulan Bakım Hizmetleri Müracaat Birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Engellinin evinde yapılacak olan  incelemeye bakım heyetlerin geliş  süresi engellinin ikametgahının bağlı olduğu ilçede bulunan müracaatçı sayısına bağlı olarak   değişmektedir.

İlçe bakım hizmetleri engelliyi, engelli ikametgahında engelliye bakımı yapacak kişiyi ,ev koşullarını inceleyerek bakım raporu ve bakım planı hazırlar uygun görülenlere bakım planının bir sureti verilir.

İlçe bakım heyetleri değerlendirme heyetleri  tarafından  değerlendirilen dosya il müdürlüğü özürlü şubesi   incelenerek ;

Reddedilmesi Durumunda
Kişiye müracaat   dosyasının    neden ret edildiği ile ilgili bilgilendirme yazısı adresine gönderilir.
Ret edilen müracaat dosyasına ilgili yönetmelik çerçevesinde uygun görülmesi ve 30 iş günü süresi içinde dilekçe ile yeniden inceleme istenmesi halinde 2.inceleme başka bir heyet tarafından tekrar yapılır. 2. kez incelenen ve red edilen dosyalar ilgili yönetmelik gereği bir daha  incelenmez .

Uygun Görülmesi Durumunda
Tahakkuk işlemlerinin yapılması başlar. Tahakkuk işlemlerinin bitmesinden sonra engelliye bakılan ayı takip eden aydan başlayarak sosyal yardım yapılır.Bakımı yapması uygun görülen kişinin verdiği banka hesabına bir asgari ücret ( 673,31 TL ) her ay yatırılır.
Sosyal yardımı hak eden bakımı yapacak olan kişi  gelir durumunda ve mal varlığında değişiklik olduğu takdirde, evde bulunan kişilerin uzun süreli evden ayrıldıklarında ,ikametgah adresinin ve telefon numarasının değiştiğinde, bakıma muhtaç olan engellinin başka bir akrabası tarafından bakıldığında ,engelliye bakan kişi ile engelli beraber 1 aydan fazla başka bir şehre gitmek istediğinde,engellinin vefatı halinde bildirimde bulunacağını belirten bir taahhütnameyi ilk bakım ücretini aldığında  imzalar .
Uygun görülen ve bakım ücreti bağlanan müracaatçılar engelliye sunulması gereken  hizmeti bakım planı çerçevesinde verip vermediği ve taahhütname gereği bildirmekle yükümlü olduğu durumların oluşup oluşmadığı hususunda veya gerekli görülmesi halinde belli periyotlarla inceleme geçirirler.

 

İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ MÜRACAATI İÇİN HAZIRLANACAK EVRAK LİSTESİ için Lütfen Tıklayınız!

 

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU örneği (nasıl olması gerektiği bu örnek belge üzerinde izah edilmiştir.) Lütfen Tıklayınız!

 

 

 

 

Son Güncelleme:18/07/2012

kamu ihale kurumu
shcek
izmir valiliği
alo 183
alo 150
resmi gazete
© Copyright 2010 İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ziyaretçi Sayısı : 229461 Netport' un hediyesidir.
yayınlarımız tanıtım filmleri